Certyfikat uczestnictwa

Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający 6 punktów edukacyjnych
przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską.