Opłata konferencyjna

KOSZT UCZESTNICTWA

80 zł – lekarz
40 zł – pielęgniarka, student

Udział w konferencji mogą wziąć osoby, które są uprawnione do wystawiania recept, studenci medycyny lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi.

Indywidualny Kod dostępu otrzymuje uczestnik, który dokonał rejestracji i wpłaty za konferencję. Zostanie on przesłany na maila, który został wskazany do kontaktu podczas rejestracji. Kody będą wysyłane w terminie 16-19 marca.

W RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ
ZAPEWNIAMY:

  1. udział w Konferencji
    (materiał będzie dostępny na platformie przez 21 dni po konferencji)
  2. certyfikat uczestnictwa
  3. możliwość zadawania pytań Wykładowcom

OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ
PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:

AGORA

ul. Błażeja 10L/6, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
– z dopiskiem:
Interna 2021

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 
15 marca 2021 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po terminie Konferencji.