Jak się zarejestrować

  1. Każdy uczestnik indywidualny powinien się zrejestrować przez arkusz rejestracyjny dostępny na stronie. Podając prawidłowy adres a-mail. Prawidłowy wypełniony arkusz rejestracyjny uczestnik otrzymuje na maila.
  2. Przedstawicieli medycznych chcących zarejestrować uczestników prosimy o kontakt mailowy biuro@agora-konferecnje.pl

1)  jak zalogować się na e-konferencje

na stronie https://interna2021.agora-konferencje.pl przycisk Platforma Konferencji, następnie należy wpisać indywidualny kod

Ważne: na dany kod mogą logować się w danym czasie tylko z jednego urządzenia więc dzielenie się z kimś kodami lub przełączanie z urządzenia na urządzenie może spowodować permanentne wzajemne wylogowywanie się

2) jak otrzymam kod

Indywidualny Kod dostępu otrzymuje uczestnik, który dokonał rejestracji i wpłaty za konferencję. Zostanie on przesłany na maila, który został wskazany do kontaktu podczas rejestracji. Kody będą wysyłane w terminie 16-19 marca 2021r..

W razie nieotrzymania kodu prosimy o kontakt

tel. 61 842 74 65, tel. 61 842 70 94

biuro@agora-konferencje.pl

3) Czy wydawane są certyfikaty za udział w e-konferencji ?

Tak, certyfikaty zostaną przesłane mailem po zakończeniu dostępu do Platformy Konferencji